Úvod

Oznamy

Fotky

Kontakt

Napíšte nám

Užitočné odkazy

Niečo o GAMA klube

GAMA klub je študentský klub študentov Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho vznik sa datuje približne do roku 1996, keď skupinka študentov a nadšencov sa rozhodlo založiť kultúrnu ustanovizeň, podporujúcu duchovnú a kultúrnu osvetu na pôde Žilinskej univerzity. Zo začiatku, keď technika nebola dostupná v takom merítku ako je dnes, sa GAMA koncentrovala výhradne na divedelné predstavenia, o čom svedčí aj divaelná technika, ktorá je ešte aj dnes súčasťou technického vybavenia GAMA klubu.
Postupom času, ako moderná technika prenikala do bežného života, tak aj GAMA sa snažila si vybaviť svoju divaelnú halu týmito vymoženosťami. Zakúpil sa video prehrávač, neskôr to bol DVD prehrávač, k prehrávačom bol zaobstaraný projektor a premietanie filmov bolo na svete.
GAMA držala krok s dobou. Kúpou nového počítača, projektora, kvalitných reprákov sa skvalitnilo aj premietanie filmov, čo prispelo k tomu, že tento druh zábavy postupne vytlačil primárnu úlohu GAMA klubu pri jeho vzniku a síce divadelné predstavenia, ktoré sa stali už ln doplnkom pri zábave študentov.
A tak dnes, GAMA klub sa koncetruje hlavne na premietanie filmov pre študentov ŽU v snahe oddýchnutia a zrekreovania sa, v rozsahu minimálne jedenkrát do týždňa. Sekundárne, a nie menej dôležité, je zabezpečenie priestorov GAMA klubu pre rozličné konferencie, podujatia usporadúvané ŽU, jej jednotlivými fakultami; pre školenia, alebo pre konferencie z externých (mimouniverzitných) firiem a organizácií.